Přihlášení pro firmy

Zapomněli jste heslo?

Login

Změřte mi ty lidi, rychle!

Datum publikace: 8. 10. 2012 Typ: Článek Obor: HR trendy

Hnojíme zaHRadu přehledovým článkem o trendech v online diagnostice, který vyšel také v zářijovém čísle časopisu HR Forum:

..."Tempo nedávného a stále probíhajícího přesunu diagnostiky na internet naopak díky technologickému pokroku vykazuje rychlostní parametry jamajské sprinterské štafety. V postmoderní digitální éře sociálních médií je to pochopitelně proces očekávaný a nevyhnutelný – a zároveň poněkud nepřehledný."...


Evoluce psychologické diagnostiky z formy papír-tužka do formy počítačového zpracování probíhala relativně váhavým tempem, i když i v našich luzích a hájích měla své průkopníky (za všechny jmenujme alespoň pana profesora Mikšíka či pana doktora Hroníka). Záměrem tohoto článku proto je přispět ke zmapování aktuálních možností, trendů, výhod i rizik online diagnostiky pro její uživatele v pracovním prostředí.

Tempo nedávného a stále probíhajícího přesunu diagnostiky na internet naopak díky technologickému pokroku vykazuje rychlostní parametry jamajské sprinterské štafety. V postmoderní digitální éře sociálních médií je to pochopitelně proces očekávaný a nevyhnutelný – a zároveň poněkud nepřehledný.

VÝHODY A PŘÍNOSY
Zřejmým a nejvýznamnějším přínosem přesunu psychodiagnostiky na internet je její dramatické zrychlení a zpřístupnění. Odpadají průtahy a náklady spojené dříve s manuálním vyhodnocováním výsledků. U plně automatizovaných nástrojů jsou výsledky zadavateli k dispozici okamžitě a prakticky z jakéhokoli zařízení s připojením na internet. Pokud testovací situace nevyžaduje přímo kontrolované prostředí či řízenou administraci daného nástroje, platí stejná svoboda místa a času i pro hodnocené osoby. Personalisté a jiní zadavatelé tak mohou na své diagnostické nástroje či jejich dodavatele klást časové nároky zcela jiných kategorií než za časů zdlouhavých manuálních vyhodnocování stohů papírových záznamových archů a sepisování jednotlivých výstupních zpráv. Objemy testování zvládnutelných v krátkém čase jednotlivých výběrových řízení nebo rozvojových projektů tímto dosáhly hodnot, které by byly dříve prakticky nemyslitelné, nebo minimálně velmi neekonomické. Logickým důsledkem tohoto zpřístupnění je tedy samozřejmě i velmi razantní snížení potenciálně dosažitelné jednotkové ceny testování pro zadavatele.
Dalším velmi pozitivním důsledkem migrace diagnostiky na internet je s ní spojené vyrašení mnoha nových větví výzkumu a vývoje v této oblasti, potažmo rozšíření nabídky a zesílení konkurence. Nově konstruované nástroje, vytvářené už specificky pro použití v pracovním prostředí a normované na zdravé pracující populaci, pochopitelně poměrně lehce vytlačují ze scény pracovní psychodiagnostiky dřívější (jakkoli romantický a v dané době vlastně užitečný) étos spojený s magickým počínáním psychologa hodnotícího předpoklady či schopnosti zaměstnance či kandidáta ve vztahu k pracovním pozicím pomocí klinických metod typicky určených pro posuzování míry psychopatologie.

Aktuální trendy v online diagnostice
 • adaptivní konstrukce osobnostních dotazníků (normativní a ipsativní skórování)
 • jednotný design pro účely výběru i rozvoje
 • variabilita (možnost výběru hodnocených kompetencí), přímé napojení do AC/DC či 360° zpětné vazby
 •  specializované nástroje či varianty výstupních zpráv pro specifické typy pracovních pozic
 • propracovanější korektivní škály hodnotící způsob vyplňování dotazníků
 • široká škála jazykových mutací
 • samoobslužná online administrace

RIZIKA
Ruku v ruce s tímto „boomem“ jdou samozřejmě i obvyklá rizika a obavy spojená s provozováním choulostivých činností – jako je např. psychodiagnostika – na internetu: ochrana osobních údajů a bezpečnost dat, spolehlivost a kompatibilita softwaru a technologií, závislost na připojení k internetu. Pro jejich řešení však již v době nezadržitelného „úprku na obláček“ – tedy přechodu na tzv. cloudová řešení pro ukládání dat a online kolaboraci – existuje celá řada sofistikovaných nástrojů, opatření a pojistek, a prozatím se zdá, že na tomto poli mají optimisté a inovátoři nad majiteli varovně zdvižených prstů nejen většinu, ale i argumentační převahu.
Jmenujme tedy ještě dvě rizika méně očividná a často opomíjená, ovšem z hlediska reálné hodnoty online diagnostiky pro HR zásadnější. Zaprvé, nekontrolované prostředí administrace online diagnostických nástrojů může představovat riziko pro relevanci výsledků zejména v případě výkonových testů. Pokud se ovšem zadavatelé nechtějí připravovat o jednu z hlavních výhod online diagnostiky tím, že bude pro testování zajišťovat kontrolované prostředí, musí tuto hozenou rukavici opakovaně zvedat vývojáři, kteří webová testovací rozhraní vylepšují o stále pokročilejší prvky zamezující jejich oklamávání. Zadruhé, z jiného soudku, rapidně rostoucí dostupnost diagnostických nástrojů všech typů a úrovní kvality hrozí jednak „přetestováním“ populace, a také devalvací přínosu psychodiagnostiky v důsledku nepřesných, ledabylých či nekvalifikovaných interpretací z rukou a úst buďto nepoučených zadavatelů, neprofesionálních dodavatelů či samotných hodnocených, odkázaných jednou nebo oběma předcházejícími skupinami jen na vlastní „psychodiagnostickou intuici“. Otázky interpretace výsledků a kvalifikace pro ni by rozhodně měly patřit mezi klíčová kritéria posuzování kvality a vhodnosti konkrétních online diagnostických nástrojů.

KRITÉRIA KVALITY – NA CO SE PTÁT

 • doložené validační studie (psychometrické vlastnosti)
 • jasné vymezení vhodných (a nevhodných) účelů použití
 • interpretační proces (zprostředkování zpětné vazby hodnoceným)
 • certifikační proces (školení pro kvalifikovanou interpretaci výsledků), v relevantních případech auditovaný autorem metod
 • jasná informace o používaných normách
 • profesionální provedení lokalizace
 • ochrana osobních údajů (a registrace u ÚOOÚ)
 • zabezpečení dat

I v České republice jsou k dispozici prověřené moderní nástroje již od většiny světově uznávaných autorů jako:

 • Hogan Assessment Systems - HPI, HDS, MVPI
 • SHL – OPQ, Verify…
 • TalentQ – Dimensions, Elements…
 • Saville Consulting - WAVE, SWIFT
 • TestGroup Consulting – Bridge Personality, Bridge Ability…
 • cut-e – shapes, views, scales…
 • Profiles International – Profiles…

Stačí se tedy zamyslet nač a jak a určitě je z čeho vybírat. Přeji šťastnou ruku a pak už jen ty pravé lidi na správných místech.

Martin Ruman
Managing Consultant, Odyssey Network

Sdílet inspiraci:

Diskuze

Přispívat do diskuze mohou pouze registrovaní zaHRádkáři

Přihlášení pro zaHRádkářeChcete také zaHRádkařit?

ZaHRádkáři jsou vybíravá, ale vstřícná parta. Zanechte nám prosím svůj kontakt a napište pár vět o tom, proč a jak se chcete hnutí účastnit. Probereme to v klubovně a dáme Vám vědět!

Registrovat se