Přihlášení pro firmy

Zapomněli jste heslo?

Login

Rodiče na RD - nedoceněný zdroj anebo koule u nohy

Datum publikace: 6. 2. 2013 Typ: Aktualita Obor: Recruitment a trh práce

Téma návratu rodičů do zaměstnání po ukončení RD se v posledních letech těší nemalé pozornosti. Nicméně firmy, které se mu aktivně věnují stále představují spíše ostrůvky pozitivní deviace, než normu.

Pod dojmem výstupů z poslední zaHRádkářské schůze jsem si vzpoměl na jeden svůj zhruba rok starý text. Myslím, že i s odstupem obstojí jako krátké shrnutí podstaty problému.

"V roce 2010 pobíralo v ČR rodičovský příspěvek 360 000 osob, z toho 354 000 žen (ČSÚ). Z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel ČR se jednalo o více než 7 %!!! ČR je charakteristická modelem přerušovaných plných pracovních úvazků, kdy rodič (typicky matka) odchází po narození prvního dítěte zcela z trhu práce a vrací se až po RD opět na plný úvazek. Mezi ženami bez SŠ vzdělání se do 3 let věku dítěte vrátí k původnímu zaměstnavateli pouhých 26 %, u žen s VŠ vzděláním je to 63 % (Kariéra, rodina, rovné příležitosti; 2006).

Výše popsaný problém vyrůstá zejména z tradičního vnímání genderových rolí (žena je matka a má se starat o výchovu dítěte) a systému sociální podpory silně motivujícího rodiče k čerpání 3leté RD v jejím plném rozsahu. To pak ve vysoké míře rezultuje ve vystoupení rodiče na RD z trhu práce na dobu 3-6 let, které má za následek ztrátu kontaktu s oborem a (do jisté míry) ztrátu kvalifikace. Ta se pak často dále promítá do ztráty původního zaměstnání, které představuje významnou (nejen ekonomickou) ztrátu pro zaměstnavatele, samotného zaměstnance a potažmo i celou společnost. Celkem se po RD na své původní místo vrátí méně než 50 % rodičů.

www.condoreporter.comPrůměrný věk matek vrostl v roce 2010 o 0,2 roku na 29,6 roku, průměrný věk prvorodiček na 27,6 roku. (ČSÚ) Typicky tak tak zaměstnavatel v rodičích ztrácí zapracované zaměstnance s pracovní zkušeností cca 5 let.

Pro 90 % rodičů na RD představuje zaměstnavatel primární kanál kontaktu s pracovním trhem. Pro usnadnění přechodu z RD do pracovního procesu, je doporučováno udržet si kontakt se svou profesí a zaměstnavatelem i v době, kdy rodič do práce denně nedochází. Jako možné způsoby udržení kontaktu se zaměstnavatelem jsou uváděny: práce na alternativní úvazek, sociální kontakt s kolegy a odborné vzdělávání (Sladění pracovního a rodinného života, 2009).

Oblast odborného vzdělávání řízeného a sponzorovaného zaměstnavatelem přesto zůstává navzdory své relativní nízkoprahovosti dlouhodobě opomíjena. Děje se tak zejména kvůli absenci vhodných nástrojů a procesů na straně zaměstnavatelů."

Co z toho plyne? Měňme společnými silami společenské klima, nebojme se alternativních úvazků (byť vím, že praxe je v tomto ohledu výrazně barvitější než moje šedá teorie) a nezapomínejme na rodiče na RD při plánování rozvojových aktivit.

Sdílet inspiraci:

Diskuze

Přispívat do diskuze mohou pouze registrovaní zaHRádkáři

Přihlášení pro zaHRádkářeChcete také zaHRádkařit?

ZaHRádkáři jsou vybíravá, ale vstřícná parta. Zanechte nám prosím svůj kontakt a napište pár vět o tom, proč a jak se chcete hnutí účastnit. Probereme to v klubovně a dáme Vám vědět!

Registrovat se