Přihlášení pro firmy

Zapomněli jste heslo?

Login

Buďte kreativní, říká somatický kouč

Datum publikace: 14. 3. 2013 Typ: Článek Obor: Vzdělávání a rozvoj

Hlavním pilířem koučovacích technik je obvykle práce na intelektuální úrovni. Výjimečností somatického koučování je to, že bere v potaz klientovo prožívání i na úrovních tělesné a emocionální. Za pomoci výňatků z kazuistiky klienta se pokusím vystihnout toto unikátní spojení, které dává koučovacím technikám komplexnost a ještě větší sílu.

autor: Ondřej Charvát (článek se připravuje do tisku)

Klient: „Nějak jsem se v životě zaseknul a ne a ne se pohnout z místa. Vysokoškolská léta jsou ta tam a v práci jsem už třetím rokem na pozici, která měla být vlastně jen pomyslnou startovní čarou na mé vysněné manažerské dráze. Od okolí jen pořád slýchám: „Vydrž, vydrž a dělej dobře svoji práci. Uvidíš, že povýšení brzo přijde“. Problémy v práci mi ovlivňují i osobní život a dokonce mě před časem opustila partnerka.

Přibližně v této situaci vyhledal Petr (klient) na doporučení svého kolegy službu somatického kouče.

Spektrum témat, se kterými chodí lidé za mnou, jako koučem, je poměrně široké. Častěji vycházejí z profesního života, ale ten se pochopitelně z velké části prolíná s životem osobním. Tak tomu bylo i u Petra. Nedá se říci, že by Petrovo téma bylo typické pro práci somatického kouče. Spíše než zaměření na specifická témata, je pro somatické kouče důležité jaké techniky a postupy pro vedení koučovacího procesu využívá. Nejde tedy o to, jakou květinu se rozhodneme pěstovat, ale jde o způsob, jak se o květinu budeme starat.
Řekl bych, že somatický kouč je typem kouče, který vnímá klienty celostně. To znamená, že zaměřuje svou pozornost i pozornost koučovaného nejen na oblast myšlení (úroveň intelektuální), ale také na oblast tělesnou a emocionální. Somatické koučování pracuje s předpokladem, že tělo má svou paměť a historii a je nutné ho pozvat do procesu změny jako důležitou proměnnou, zejména pokud má být změna trvalá. Základní principy koučování (např. práce s cílem, kladení otázek, hledání individuální motivace) zůstávají neměnné a jsou stěžejní linkou celého procesu. Kromě toho ale somatický kouč využívá i podpůrné techniky práce s energií, kreativní vyjádření, práce s vnitřními impulsy a zdroji koučovaného. Somatický kouč věnuje pozornost nejenom informacím na verbální úrovni, ale rovnocenně i somatickým markerům, které jsou viditelné v těle koučovaného. Jedním z důležitých a stále přítomných markerů je například dechová vlna, úroveň energie v těle, spontánní pohyby, dimenze napětí a uvolnění.

Kouč: Když jsem na začátku naší práce pozoroval Petra, jak mluví o svých útrapách v práci, jeho tělo bylo shrbené, jako by bylo zlomené v půli. Jeho dech byl utlumený, občas jakoby se nemohl ani nadechnout. Sám sebe jsem přistihl, že kroutím své tělo, abych byl vůbec schopen udržet s klientem oční kontakt. Věděl jsem, že ho potřebuji uvolnit.
„Jak se Vám dýchá, Petře?“, ptal jsem se. Zjevně překvapený klient zalapal po dechu. „Ani nevím“. Navrhl jsem mu zvolit takovou pozici na židli, aby mohl na otázku odpovědět. Petr spontánně pokládá obě nohy pevně na zem a současně mění posez. V tu chvíli je možné viditelně rozpoznat změnu dýchání i výrazu tváře. „Jaký vnímáte rozdíl?, zněla moje otázka. „Jo, je to lepší, teď už se můžu o něco opřít“, řekl Petr stále trochu překvapeně a neubránil se letmému úsměvu.

Domnívám se, že je dobré si všímat těchto jemných signálů na tělesné úrovni, které mohou v důsledku velmi dobře nastartovat a podpořit další společnou práci. Je zřejmé, že pokud klient není metaforicky řečeno „nohama na zemi“ a při popisu svého tématu se „bojí  nadechnout“, není to pro změnu dobrá výchozí pozice. Dech společně s celkovou úrovní energie jsou nejsnáze pozorovatelné proměnné, které nám často věrněji než slova napoví, kudy koučovací proces vhodně „navigovat“. Praxe mi ukázala, že je užitečné dobře si během mapování témat všímat oblastí, které má klient spojeny s přísunem energie. Do podobných energetických rezervoárů se můžeme pravidelně vracet a sytit se z nich i ve chvílích, kdy se zabýváme těžšími tématy, klient zažívá neúspěch nebo má pocit, že i přes veškerou snahu stagnuje. Ctím zásadu autentičnosti a opravdovosti - úlohou kouče pro mě není být za každou cenu jednostranně pozitivní, protože i těžké situace k životu patří.

Petr byl svojí situací velmi vyčerpán. Měl ale poměrně jasnou představu o tom, jak by mělo jeho další profesní směřování vypadat. Opakovaně jsem pozoroval skokový nárůst Petrovy energie v situacích, kdy mi povídal o své představě o vedení obchodního týmu, zatímco současný stav, všechny vnímané komplikace a překážky, naopak energii stahovaly. Všímal jsem si situací způsobujících energetické nabití a podporoval Petra v jejich exploraci. A tak mi Petr rukama ve vzduchu doslova vykresloval svou vizi a jednotlivé obrazy budoucnosti. V jednu chvíli se jeho pohyb zastavil a rozhlédl se po místnosti.
Klient Petr: „Celé se mi to zdá nekonkrétní. Rychle to ztrácí kontury a jasnost“. Dál pátral očima po prostoru a byl patrný i neklid v rukou, kterým už zjevně nestačilo virtuální vyjádření.
Kouč: „Co byste teď pro ztvárnění své vize potřeboval?“
Petr s lehce rozpačitým úsměvem propátrával koučovací místnost a bral do rukou různé předměty, prozkoumával jejich kvality. Různobarevné kostky se tak postupně dostaly do role Petra jako budoucího manažera a jeho podřízených.

Při práci s předměty a vizualizací je fascinující, jak rychle a jednoznačně jejich volba poskytuje i množství dalších informací o situaci a jejím vnímání klientem. Petr si vybral pro své podřízené různobarevné kostky, bylo vidět, jak nad každým podřízeným zvlášť přemýšlí. Mohl si stejně tak vybrat sadu kancelářských svorek, skleničky na vodu nebo cokoliv jiného, ale v tomto případě byla důležitou kvalitou právě pestrost a individualizovaný přístup, které charakterizovaly nejenom Petrův styl přemýšlení o ostatních lidech, ale následně určovaly i jeho manažerský styl práce. 

Petr se do své stavitelské práce zabral s nadšením malého kluka nad stavebnicí, energicky popisoval, jak by to mohlo v budoucnosti vypadat, ale zdálo se, že to ještě není všechno.

Díky podobným vizualizacím se na cíl můžeme reálně (i doslova fyzicky) podívat z různých úhlů a probírat s klientem, jak na něj působí.

Nabídl jsem Petrovi pohled na situaci z různých pozic v místnosti. Bylo milé pozorovat klienta, jak se na svůj 3D model budoucnosti díval z kleku, shora ze židle či zpoza rohu. Pohled „odjinud“ na fyzické úrovni často klientovi umožní vnímat souvislosti, nové aspekty i na úrovni mentální.
Obraz cílové situace byl hotov a já dál podporoval tuto hravou formu.
Kouč: „Jak se Vám to líbí?“
Petr nahlas vydechl. „Je to taková úleva. Nikdy jsem si to takto detailně nepředstavil. Strašně se mi to líbí, je tu všechno pohromadě a mnohem blíž, než když jsem o tom jenom mluvil“, sdílel nadšeně a já s ním rezonoval. Vytáhl fotoaparát a obraz si vyfotil.

Stává se, že klienti mají k předmětům či vlastnoručně vytvořenému dílu vztah a chtějí si jej uchovat a vracet se k němu. Domnívám se, že kouč by měl k těmto potřebám klienta přistupovat s maximální citlivostí a najít dobrý způsob pro jejich uspokojení.   Nastal čas pro dobré ukotvení toho, co Petr prožil a vytvořil. Pomocí vhodných otázek jsem mu pomohl celou situaci zrekapitulovat a zafixovat.

Kdykoliv jsme v budoucnu a v dalších fázích koučování narazili na obtíže, fungoval pro Petra tento vlastníma rukama vytvořený obraz jako místo, kam se rád vracel a posiloval se z energie spojené s cílovou vizí. Je však dobré si uvědomit, že somatický kouč může využít pohyb i v dalších částech koučování, jako je hledání možností a tvorba cest k naplňování cílů.

Z mého pohledu je pro somatické koučování důležité neztratit linku koučovacího procesu a nezahltit klienta. Být hravý a kreativní, ale konstruktivně! Vnímat klientovy otřeby a neexperimentovat za každou cenu, jen kvůli tomu, že jde o koučovu oblíbenou techniku.  Průběžně ověřujeme, kam směřujeme a jestli je to, co spolu děláme, tím pravým pro klienta.

Jak říká moje učitelka - v somatickém koučování pro klienta vytváříme tzv. pole možností, což je prostor, kde je možné poslouchat vnitřní impulsy a kreativně tvořit. Jde o prostor, kde kouč nehodnotí, co tam je, ale oceňuje, cokoliv se autenticky objeví.

Naše spolupráce s Petrem trvala necelý rok. Naše poslední setkání proběhlo již v období, kdy se Petr hlásil do výběrového řízení na manažerskou pozici, která ho oslovila. Půl roku na to se mi sám ozval a se zadostiučiněním mi vyprávěl o svém postupu na pozici obchodního ředitele v jedné nadnárodní společnosti. Během naší spolupráce na sobě zapracoval natolik, že do vysněného cíle už dokázal dojít sám.

www.somatickekoucovani.cz

Sdílet inspiraci:

Diskuze

Přispívat do diskuze mohou pouze registrovaní zaHRádkáři

Přihlášení pro zaHRádkářeChcete také zaHRádkařit?

ZaHRádkáři jsou vybíravá, ale vstřícná parta. Zanechte nám prosím svůj kontakt a napište pár vět o tom, proč a jak se chcete hnutí účastnit. Probereme to v klubovně a dáme Vám vědět!

Registrovat se